„V práci hraje roli kvalita stráveného času, doma jeho kvantita.“  

Každodenní odběr citátu